Joey and Rori Feek

Joey and Rori Feek zijn een country duo uit Amerika. Onlangs (maart) is Joey overleden aan kanker. Rori blijft achter met hun dochter Indiana. In hun leven zijn zij een getuigenis geweest van Gods vrede en rust. Wij zijn gezegend door God met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus (Ef. 1:3).

“Still, Joey was angry and disappointed.  The truth is, we both were.  But we just did what we always did when we were confused and hurt and scared… we got on our knees, held hands and we prayed.  Soon, our tears were replaced by hope and trust that God’s plan was perfect and that somehow, someway… everything would be okay.  We never cried over that again.  We just celebrated everyday that we were given together, and tried our best to prepare for the day when those days together would be no more”. (Rori Feek on http://thislifeilive.com/)

Het is begrijpelijk dat we hopen en verlangen naar genezing in het hier en nu. Maar de verlossende werking van het Woord van God  is onder andere kennis van het feit en groei van geloof in een hemelse toekomst die nu al begonnen is. Wij zijn nu al genezen, vrij van zonde, onsterfelijk en levend in de hemel. Dat we dat nog niet zien is moeilijk en soms pijnlijk maar gelukkig maar tijdelijk.


 

Mooi getuigenis!

Alice Cooper kennen de meeste mensen vooral als shockrocker maar hij is ook Christen. In dit interview vertelt hij over zijn leven als Christen. Hoe hij erbij kwam als villain op te gaan treden. Hij gaat in op hoe hij de keuze maakte niet als een vrome kwezel door het leven te gaan, maar gewoon zijn leven te leven, te getuigen. Hij vertelt over zijn geloof, als het er staat betekent het DAT. Mooiste stukje vind ik op 3:30 waar hij vertelt dat hij gelooft; als er staat Jona werd opgeslokt door een walvis, dan betekent het ook dat. Hallo! Ik geloof in God die alles maakte, waarom zou ik niet geloven dat dit kan?

Kijken!