Joey and Rori Feek zijn een country duo uit Amerika. Onlangs (maart) is Joey overleden aan kanker. Rori blijft achter met hun dochter Indiana. In hun leven zijn zij een getuigenis geweest van Gods vrede en rust. Wij zijn gezegend door God met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus (Ef. 1:3).

“Still, Joey was angry and disappointed.  The truth is, we both were.  But we just did what we always did when we were confused and hurt and scared… we got on our knees, held hands and we prayed.  Soon, our tears were replaced by hope and trust that God’s plan was perfect and that somehow, someway… everything would be okay.  We never cried over that again.  We just celebrated everyday that we were given together, and tried our best to prepare for the day when those days together would be no more”. (Rori Feek on http://thislifeilive.com/)

Het is begrijpelijk dat we hopen en verlangen naar genezing in het hier en nu. Maar de verlossende werking van het Woord van God  is onder andere kennis van het feit en groei van geloof in een hemelse toekomst die nu al begonnen is. Wij zijn nu al genezen, vrij van zonde, onsterfelijk en levend in de hemel. Dat we dat nog niet zien is moeilijk en soms pijnlijk maar gelukkig maar tijdelijk.


 

Leave a reply